Putování Brněnského krokodýla

2. největší město České republiky

BRNO

KAPUCÍNSKÝ KOSTEL A KRYPTA

Leží na Kapucínském náměstí, blízko zelného trhu, tvoří jednotný soubor s přilehlým kapucínským klášterem. Terasu před kostelem vroubí barokní sochy od Jana Adama Nessmana z roku 1765.

Nejzajímavějším místem je krypta, která se rozkládá pod kostelem, díky vhodné geologické skladbě půdy v podzemí kostela a hlavně díky systému vzduchových průduchů bylo umožněno mumifikovat těla zemřelých, která jsou v těchto podzemních prostorách uchovávána už od postavení kostela a kláštera.

Návštěvníci si mohou prohlédnout stálou expozici, jejíž součásti je i prohlídka krypta s mumiemi.

HRAD ŠPILBERK

 • Jednou z hlavních dominant města
 • Byl založen na návrší nad Brnem králem Přemyslem Otakarem II. kolem roku 1270.
 • Po požáru roku 1578 ho renesančně upravil Antonín Paris.
 • Ve třicetileté válce byl přestavován na barokní pevnost a roku 1820 byla pevnost změněna na vězení, které v tehdejší rakousko-uherské monarchii dostalo název „žalář národů“ jako místo politické perzekuce.
 • Na hradě je umístěno muzeum města Brna. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout kasematy s mučírnou a mučícími nástroji, barokní lékárnu, lapidárium, vyjít na rozhlednu, dále je přístupné severní a západní křídlo pevnosti

KATEDRÁLA SV. PETRA A PAVLA

 • umístěna uprostřed Brna na kamenném ostrohu zvaném Petrov
 • Je dominantou města Brna a tvoří jeho typickou siluetu
 • Kostel byl vybudován při knížecím hradě na Petrově v 11. století jako románská bazilika, která podlehla ve 14. století gotické přestavbě
 • V letech 1738-48 byla stavba přestavěna do barokní podoby Moricem Grimmem.
 • Interiér je bohatě vybaven, zejména plastikami Ondřeje Schweigla
 • Pod katedrálou se nachází největší z dochovaných fragmentů původního městského opevnění

Vstup do katedrály je zdarma.
Výstup do věže kaple a klenotnice: 35 Kč,- (sleva pro studenty, děti a důchodce)
otevřeno: PO - SO 11 - 18.00 NE 11.45 - 18.00
Vstup do krypty: 25 Kč (sleva pro studenty, děti a důchodce) otevřeno: SO 11 - 18.00 NE 11.45 - 18.00

VILA TUGENDHAT

 • označována za nejvýznačnější předválečné dílo architekta Miese van der Rohe a stavbu, která definovala nové směry moderního bydlení
 • patří k základním dílům světové moderní architektury
 • V roce 2001 byla zapsána na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Dům byl ve své době převratný především řešením vnitřního prostoru, okna bylo možné spustit do podlahy a propojit tak dům s přírodou v zahradě. Vila Tugendhat se ve své době stala ikonou moderní architektury. Vila se nachází nedaleko centra Brna.

NÁMĚTÍ SVOBODY

 • Největším a nejstarším brněnským náměstím je náměstí Svobody, dříve nazýváno Dolním trhem
 • Vzniklo ve 13. století
 • dodnes si dochovalo svůj starobylý trojúhelníkový tvar
 • určený trasou dálkových cest
 • Nynější domovní zástavba náměstí je značně různorodá a pochází vesměs z doby velké přestavby Brna na přelomu 19. a 20. století.

Na náměstí najdete Dům pánů z Lipé (patří k nejkrásnějším renesančním domům Brna) se sochařskou výzdobou Jiřího Gialdiho, novorenesanční Kleinův palác, Dům u čtyř mamlasů jemuž dominují mamlasové od A. Tomoly.

Na volné ploše náměstí u České ulice je situován monumentální morový sloup.

STARÁ RADNICE

 • nejstarší světskou budovou v Brně, má historické jádro z poloviny 13. Století
 •  Jejím dalším obohacením je pozdně gotický portál, bohatě architektonicky a figurálně pojednaný Antonínem Pilgramem kolem roku 1510
 •  Dvorní arkády provedli Pietro a Antonio Gabriové ve 2. polovině 16. století, kdy vznikla i helmice věže
 •  Jako radnice sloužilado r. 1935

Ke staré radnici se váže řada pověstí.

Jedna z nich vypráví o Mistru Pilgramovi, kterému byla slíbena velká odměna za vytvoření monumentální kamenného portálu pro radnici. Když ale mistr Pilgram nedostal za práci zaplaceno, prostřední věžičku portálu ohnul aby navěky připomínala pokřivenou morálku radních.

Další pověst vypráví o brněnském draku, který sužoval město. Nakonec se ho lstí podařilo zabít řeznickému tovaryši, když draka nalákal na návnadu naplněnou nehašeným vápnem. Drak dodnes visí v průjezdu staré radnice, stejně jako dřevěné kolo.

K brněnskému kolu se váže dalsí legenda. Kolem roku 1636 žil v Jihomoravské Lednici kolář, který se jednoho dne vsadil u piva s kamarády, že během 12 hodin porazí strom, udělá z něj kolo a to dokutálí do Brna. Druhý den se kolář za tuto sázku proklínal, ale co mu zbývalo, prohrát nechtěl. Po velkém úsilí se mu nakonec podařilo úkol splnit a kolo zůstalo na brněnské radnici.

MAHENOVO DIVADLO

 • Divadlo bylo postaveno v letech 1881-1882 na místě bývalých hradeb města Brna
 • Budova divadla je kombinací neorenesance, neobaroka a neoklasicismu, projektovali ji Ferdinand Fellner a Hermanna Hellner.
 •  Průčelí je zdobeno toskánskými a korintskými sloupy, bohatými plastikami a v jeho středu je socha řeckého boha Dionýsa, jehož vůz táhnou lvi a panteři.
 • Bylo to 1. divadlo na evropském kontinentu vybavené elektrickým žárovkovým osvětlením. Elektroinstalaci projektoval sám Thomas Alva Edison.

ZELNÝ TRH

 • Zelný trh leží uprostřed historického jádra města jen pár kroků od Staré radnice
 • Vznikl již při založení samotného města ve 13. Století
 •  Říkávalo se mu Horní tržiště anebo Horní trh.
 • Záhy bylo obestavěno měšťanskými domy, jeho plochu pak zaujaly masné krámy a chlebné lavice. Dnes se na zelném trhu prodává ovoce a květiny
 • Svůj současný název si s drobnými přestávkami uchoval od 15. století.
 • Dominantu zelného trhu tvoří kašna Parnas

KOSTEL SV. JAKUBA

 • Nachází se na Jakubském náměstí.
 • Byl založený koncem 14. století a budovaný během 15. století jako trojlodní síň za účasti Antonína Pilgrama v letech 1510-11.
 • Dílo bylo dokončeno r. 1592 (helma věže)
 •  je to nejvýznamnější pozdně gotická stavba v Brně,
 • impozantní věž kostela ční do výšky 92 m.
 • V interiéru se nachází cenné vybavení: gotický krucifix, dva reliéfy z roku 1518 (Ukřižování, Oplakávání), Janem Kerberem litý náhrobek Raduita de Souches, barokní varhany.
 • Kostel sv. Jakuba je umělecky nejcennějším brněnským kostelem. Nové úpravy ze 60. let 20. století byly podle návrhu Bohuslava Fuchse.

                                                                                                                

TURISTICKÉ VIZITKY:

 

Č. 1879: Kapucínská hrobka v Brně

Č. 2087: Labyrint pod Zelným trhem v Brněotevřeno: úterý–neděle 9.00–18.00,vstup:160,-

Č. 1150: Brno

Č. 2145: Kostnice u sv. Jakuba v BrněOtevřeno: úterý-neděle 9.30 - 18.00,vstup: 140,-

Č. 2086: Mincmistrovský sklepotevřeno:středa-pondělí 9.30-18.00, vstup: 80,-

Č. 1053: Stará radnice v Brně

Č. 1094: Mahenovo divadlo v Brně

Č. 1052: Katedrála sv. Petra a PavlaPetrov

Č. 1054: Hrad Špilberk

Č. 1095: Vila Tugendhat v Brně (prodej ve vile)

VEPA Cestu a poznávej!